Tesi-suli honlap

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

Iskolánk pedagógusai 2014-2015

sorszám

név

megbízatás

tanított tantárgyak

1.

Miskolczi Erzsébet intézményvezető történelem és állampolgári ismeretek

2.

Gyutainé Isztl Klára intézményvezető-helyettes matematika

3.

Csuka Tamásné osztályfőnök: 2.a,intézményvezető-helyettes tanító

4.

Andor-Barabás Edit informatika

5.

Bartus Marietta osztályfőnök 3.a tanító

6.

Beley Ildikó osztályfőnök: 3.b tanító

7.

Borka Zsuzsanna tanító

8.

Dedics Jánosné szabadidős munkaközösség-vezető tanító

9.

Farkasné Bódi Katalin osztályfőnök 2.b tanító

10.

Gálfalvi Áron testnevelés munkaközösség-vezető testnevelés és sport

11.

Dr. Gondor Anna osztályfőnök 6.a matematika

12.

Gyimesiné Krämer Judit osztályfőnök 5.a testnevelés és sport

13.

Hartmann-né Sajti Gabriella osztályfőnök 7.bhumán munkaközösség-vezető magyar nyelv és irodalom

14.

Horváth Éva Judit IMIP csoportvezető angol nyelv

15.

Horváth Gyuláné osztályfőnök 6.b földrajz, rajz

16.

Horváth-Varga Tímea angol nyelv

17.

Huberné Kalmár Beáta osztályfőnök 1.a tanító

18.

Illésné Tóth Katalin osztályfőnök 4.b tanító

19.

Jobbágy-Felső Erzsébet osztályfőnök 1.balsós munkaközösség-vezető tanító

20.

Mojzesné Szücs Gabriella ének-zene

21.

Nagy Marianna tanító

22.

Pappné Berendi Judit osztályfőnök: 8.atermészettudományi munkaközösség-vezető kémia, biológia és egészségtan

23.

Paupera Szilvia könyvtáros pedagógus

24.

Pozsgai Andrea osztályfőnök: 4.a tanító

25.

Szabó Andrea tanító, angol

26.

Szegediné Wurm Judit osztályfőnök: 7.a német nyelv, magyar nyelv és irodalom

27.

Szunyoghy Gyöngyi osztályfőnök: 5.b fizika, technika és életvitel

28.

Szűcs Csilla angol nyelv

29.

Tóth Lászlóné tanító

30.

Tölgyesi Tímea tanító

31.

Vargáné Gyurkovics Mónika osztályfőnök: 8.b történelem és állampolgári ismeretek, magyar nyelv és irodalom

8.

Winter Magdolna tanító