Tesi-suli honlap

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

Iskolánk pedagógusai

 

sorszám

név

megbízatás

tanított tantárgyak

1.

Miskolczi Erzsébet intézményvezető történelem és állampolgári ismeretek

2.

Gyutainé Isztl Klára intézményvezető-helyettes matematika

3.

Csuka Tamásné  intézményvezető-helyettes tanító

4.

Andor-Barabás Edit  osztályfőnök: 6.a informatika

5.

Bartus Marietta osztályfőnök: 4.a tanító

6.

Beley Ildikó osztályfőnök: 4.b tanító

7.

Borka Zsuzsanna tanító

8.

Dedics Jánosné szabadidős munkaközösség-vezető tanító

9.

Farkasné Bódi Katalin tanító

10.

Gálfalvi Áron osztályfőnök: 7.a
testnevelés munkaközösség-vezető
testnevelés és sport

13.

Hartmann-né Sajti Gabriella osztályfőnök: 8.b
humán munkaközösség-vezető
magyar nyelv és irodalom

14.

Horváth Éva Judit IMIP csoportvezető angol nyelv

15.

Horváth Gyuláné osztályfőnök: 7.b földrajz, rajz

17.

Huberné Kalmár Beáta osztályfőnök: 2.a tanító

18.

Illésné Tóth Katalin osztályfőnök: 1.b tanító

19.

Jobbágy-Felső Erzsébet osztályfőnök: 2.b
alsós munkaközösség-vezető
tanító

20.

Mojzesné Szücs Gabriella ének-zene

21.

Nagy Marianna tanító

22.

Pappné Berendi Judit osztályfőnök: 5.a
természettudományi munkaközösség-vezető
kémia, biológia és egészségtan, erkölcstan

23.

Paupera Szilvia könyvtáros pedagógus

25.

Stefanik Arnold testnevelés és sport

25.

Szabó Andrea  osztályfőnök: 3.a tanító, angol

26.

Szabó Sándor testnevelés és sport

27.

Szegediné Wurm Judit osztályfőnök: 8.a német nyelv, magyar nyelv és irodalom

28.

Szunyoghy Gyöngyi osztályfőnök: 5.b fizika, technika és életvitel

29.

Szűcs Csilla angol nyelv

30.

Tóth Lászlóné tanító

31.

Tölgyesi Tímea  osztályfőnök: 3.b tanító

32.

Vargáné Gyurkovics Mónika osztályfőnök: 5.b történelem és állampolgári ismeretek, magyar nyelv és irodalom