Tesi-suli honlap

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

Iskolánk pedagógusai 2017–2018

sorszám név megbízatás tanított tantárgyak
1. Miskolczi Erzsébet intézményvezető történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
2. Csuka Tamásné intézményvezető-helyettes tanító
3. Andor-Barabás Edit osztályfőnök: 8.a informatika, etika, tanulásmódszertan
4. Balogh Ibolya tanító
5. Bartus Marietta osztályfőnök: 2.a tanító
6. Beley Ildikó osztályfőnök: 2.b tanító
7. Boldizsárné Kovács Gizella vizuális kultúra
8. Borka Zsuzsanna tanító
9. Dedics Jánosné szabadidős munkaközösség-vezető tanító, küzdelem és játék
10. Falviné Hidas Viktória német nyelv
11. Farkasné Bódi Katalin tanító
12. Gálfalvi Áron osztályfőnök: 5.a
testnevelés munkaközösség-vezető
testnevelés és sport
13. Hartmann-né Sajti Gabriella osztályfőnök: 6.a
humán munkaközösség-vezető
magyar nyelv és irodalom
14. Horváth Éva Judit IMIP csoportvezető angol nyelv
15. Huberné Kalmár Beáta osztályfőnök: 4.a tanító
16. Hutvágner Zsuzsanna osztályfőnök: 5.b földrajz, természetismeret
17. Illésné Tóth Katalin osztályfőnök: 3.b tanító
18. Jobbágy-Felső Erzsébet osztályfőnök: 4.b
alsós munkaközösség-vezető
tanító
19. Józsáné Sipos Ildikó osztályfőnök: 6.b testnevelés és sport
20. Ross Marshall angol nyelv
21. Mojzesné Szücs Gabriella ének-zene
22. Nagy Marianna tanító
23. Nagy-Schvarcz Johanna fejlesztőpedagógus
24. Pappné Berendi Judit osztályfőnök: 7.a
természettudományi munkaközösség-vezető
kémia, biológia-egészségtan, etika
25. Ring Zsófia osztályfőnök: 1.b tanító
26. Sipőcz Zsuzsa matematika
27. Szabó-Jurkó Ilona osztályfőnök:1.a tanító
28. Szekeres Szilvia angol nyelv
29. Széll Klára iskolapszichológus
30. Szilágyi Irma könyvtáros pedagógus
31. Szunyoghy Gyöngyi osztályfőnök: 8.b fizika, technika, életvitel és gyakorlat, gazdálkodási ismeretek
32. Tóth Lászlóné tanító
33. Vargáné Gyurkovics Mónika osztályfőnök: 7.b történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, magyar nyelv és irodalom
34. Zsákainé Karsai Annamária osztályfőnök: 3.a tanító