Tesi-suli honlap

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

Iskolánk pedagógusai 2016–2017

sorszám név megbízatás tanított tantárgyak
1. Miskolczi Erzsébet intézményvezető történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
2. Gyutainé Isztl Klára intézményvezető-helyettes matematika
3. Csuka Tamásné intézményvezető-helyettes tanító
4. Andor-Barabás Edit osztályfőnök: 7.a informatika
5. Bartus Marietta osztályfőnök: 1.a tanító
6. Beley Ildikó osztályfőnök: 1.b tanító
7. Borka Zsuzsanna tanító
8. Dedics Jánosné szabadidős munkaközösség-vezető tanító
9. Farkasné Bódi Katalin tanító
10. Gálfalvi Áron osztályfőnök: 8.a
testnevelés munkaközösség-vezető
testnevelés és sport
11. Hartmann-né Sajti Gabriella osztályfőnök: 5.a
humán munkaközösség-vezető
magyar nyelv és irodalom
12. Horváth Éva Judit IMIP csoportvezető angol nyelv
13. Horváth Judit Terézia osztályfőnök: 8.b földrajz, vizuális kultúra
14. Huberné Kalmár Beáta osztályfőnök: 3.a tanító
15. Illésné Tóth Katalin osztályfőnök: 2.b tanító
16. Jobbágy-Felső Erzsébet osztályfőnök: 3.b
alsós munkaközösség-vezető
tanító
17. Lénárt László matematika
18. Mojzesné Szücs Gabriella ének-zene
19. Nagy Marianna tanító
20. Nagy-Schvarcz Johanna fejlesztőpedagógus
21. Ormay Anikó testnevelés és sport
22. Pappné Berendi Judit osztályfőnök: 6.a
természettudományi munkaközösség-vezető
kémia, biológia-egészségtan, erkölcstan
23. Ring Zsófia osztályfőnök: 4.b tanító
24. Stefanik Arnold testnevelés és sport
25. Szabó-Jurkó Ilona osztályfőnök:4.a tanító
26. Szabó Sándor testnevelés és sport
27. Szegediné Wurm Judit osztályfőnök: 5.b német nyelv, magyar nyelv és irodalom
28. Széll Klára iskolapszichológus
29. Szilágyi Irma könyvtáros pedagógus
30. Szunyoghy Gyöngyi osztályfőnök: 7.b fizika, technika, életvitel és gyakorlat, gazdálkodási ismeretek
31. Tóth Lászlóné tanító
32. Vargáné Gyurkovics Mónika osztályfőnök: 6.b történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, magyar nyelv és irodalom
33. Zsákainé Karsai Annamária osztályfőnök: 2.a tanító