Tesi-suli

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

Bemutatkozás a leendő elsőseinknek

Tisztelt Szülők!

Az iskolaválasztáshoz szeretnék segítséget nyújtani intézményünk rövid bemutatásával.

A gyerekeket családias környezet, szépen berendezett, kellemes tantermek, tornaterem, aula, dzsúdó terem, nyelvi labor, informatikaterem, okos terem, könyvtár, technika terem, gumiborítású sportpálya, futópálya és játszóudvar várja.

A 2015-16-os tanévtől iskolánk köznevelés típusú sportiskola, vállaljuk az ezzel járó feladatokat: az utánpótlás nevelést, versenyeztetést, sport-specifikus tantárgyak oktatását.

Az elmúlt években több szakmai elismerésben volt részünk kiemelkedő pedagógiai munkánk eredményeként: a Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola, ÖKO Iskola, Energiatudatos Iskola címet is elnyertük.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye lettünk, melynek keretében bemutató órákat, továbbképzéseket tartunk jó gyakorlatainkból Pest megye és Budapest pedagógusai számára kiváló elégedettség-mérési visszajelzésekkel.

A Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával részt veszünk „A kézilabda az iskolában” programban, a Testnevelési Egyetemmel együttműködve pedig referencia intézményként egy módszertani megújító pilot programban.

Az ELTE és a Károli Gáspár Egyetem leendő tanítóinak vagyunk a gyakorlati szakmai intézménye.

Pedagógiai munkánkban a nevelést és az oktatást egységben szemléljük és kezeljük. Törekszünk arra, hogy a gyerekeket korszerű tudáshoz juttassuk, melyhez biztosítjuk a nyugodt, biztonságos, motivált tanulási környezetet. Az országos kompetenciamérés eredményeink kiemelkedőek, a továbbtanulási mutatóink jók.

Nevelőtestületünk magas szintű pedagógiai munkáját miniszteri dicsérettel is elismerték.

Különösen nagy figyelmet fordítunk az iskola és a család értékrendjének egyeztetésére. Azt valljuk, hogy a szülői házzal való folyamatos kapcsolattartás nevelőmunkánk sikerének záloga. Ezért a rendszeres együttműködésre, együttmunkálkodásra törekszünk.

Pedagógiai programunkban prioritást élvez a kreativitás, a humánum. E két érték és képesség kialakításával, erősítésével készítjük fel tanulóinkat arra, hogy folyamatos tanulásra kész és képes emberré váljanak. A sportot és a tanulást egyformán preferáljuk.

Fő feladatként jelöltük meg: a személyiségfejlesztést, az alapkészségek fejlesztését, az idegen nyelv oktatását, a környezettudatos magatartás kialakítását, a sport, a mozgás fontosságát, sportolási lehetőségek biztosítását, az egészséges  életmód preventív szemléletének elfogadtatását, a pénzügyi-gazdálkodási ismeretek megismerését, tudatos fogyasztóvá nevelést, a művészeti nevelést, érzelmi intelligencia fejlesztését, a tanulás tanítását, tehetséggondozást, felzárkóztatást, digitális kompetencia fejlesztését,  a gyerekek motiválását, sikerélményhez juttatását.

A gyerekek között egész évben nemes versengés folyik az év végén megszerezhető „Kiváló tanuló és kiváló sportoló”, „Az év labdarúgója”, valamint az „Aranykoszorús diák” cím elnyeréséért.

Intézményünk kapcsolatrendszere sokrétű. Együttműködésünk van a MOA-val, SIOSZ-szal, különböző sportágak szövetségével, az UTE több szakosztályával, az ASI SE kajak-kenu, az ASI SE és a RÉV SC kézilabda-szakosztályokkal. Kiss Gergely, Nagy Viktor olimpiai bajnok vízilabdázók nevével fémjelzett Modern Sport Akadémiával.  Az iskolában futball-, szivacskézilabda-, atlétika-, cselgáncs-, tornafoglalkozások adnak lehetőséget a mindennapos edzésre.

A tehetséges tanulókkal való foglalkozást különböző szakkörök, a felzárkóztatást egyéni fejlesztő foglalkozások, korrepetálások biztosítják. A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését az EGYMI gyógypedagógusa végzi. Ezen kívül logopédus és iskolánk fejlesztő pedagógusa és iskolapszichológusa segíti nevelő-oktató munkánkat.

A közösség formálódását hagyományaink is erősítik: iskolai projektek, témahetek (Fenntarthatósági, Pénzügyi, Digitális), olimpikonokkal való találkozás, kéz-és lábnyomat vétel, művészeti gála, adventi ünnepkör, „Miénk a suli!”, olimpia (négyévente), Ben(n)ne vagyunk!- Bene nap, Válassz sportágat – Válts életmódot!  – sportágválasztó rendezvény, Művészeti Gála, nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó ünnepségek, erdei iskola, nyári tábor, Határtalanul pályázat, stb.

A tanórai és tanórán kívüli foglalkozásoknak együtt van szerepük abban, hogy diákjaink a kerületi, budapesti, sőt országos tanulmányi, művészeti és sportversenyeken kiválóan szerepelnek.

A 2020/2021-es tanévben két első osztály indítását tervezzük.

a, köznevelés típusú sportosztály

b, általános tantervű osztály

A tanítás mindkét osztályban azonos módon történik, kiemelt figyelmet fordítva az anyanyelvi és matematikai alapozó tevékenységre. A köznevelési típusú sportosztályban elvárt a szakosztályban való sportolás, a sportalkalmassági megléte.

Mindkét osztályban biztosítjuk az angol nyelv tanulását, az első osztály második félévétől furulyaoktatásban részesülnek diákjaink.

Jelenleg  az OFI által támogatott Újgenerációs tankönyveket és taneszközöket használunk.

  • A sportosztályba jelentkezőknek az alkalmassági vizsga időpontja:

2020.03.09.  és 03.16. 16.00 óra

  • Nyílt napokon várjuk Önöket, hogy személyesen ismerjék meg iskolánkat.
  1. 03. 04. és 03.05.

Iskolanyitogatón, játszódélutánon is várjuk az érdeklődő szülőket a gyerekekkel együtt. 2019.10.10., 11.14., 12.12., 2020. 01.12., 02.20.,03.12. 16.00-17.00 óráig

  • A leendő elsős szülőknek 2020.02.24-én 17.00 órakor tájékoztató szülői értekezletet tartunk.
  • Beiratkozás utáni szülői értekezlet: 2020.05.12. 17.00 óra
  • Az elsősök beiratkozása áprilisban várható.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Miskolczi Erzsébet

intézményvezető

, , ,

A kommentárok nem engedélyezettek.