Tesi-suli

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

Letölthető dokumentumok

Az új NEK regisztrációs lehetőségről szóló tájékoztató az iskola irattárában megtekinthető.

Bemutatkozás: letöltés

Sportalkalmassági mérés a leendő elsős sportosztályosoknak: Letöltés

Felvételi követelmények az 1. évfolyam sportosztályába: letöltés

Felvételi követelmények az 5-8. évfolyam sportosztályába: letöltés

Sportegészségügyi igazolás: letöltés

Személyi adatlap: letöltés

Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról: letöltés

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről: letöltés

Nyilatkozat normatív étkezési díjkedvezmény igénybevételéhez 3 vagy több gyermek esetén: Letöltés

16 óráig tartó kötelező iskolai tartózkodás alóli mentesítési nyomtatvány: letöltés

Szülői kérelem testnevelésóra alóli mentesítéshez: letöltés

Nyilatkozat napközi igényléséről: letöltés

Nyilatkozat tanulószoba igényléséről: letöltés

Etika/hit- és erkölcstan nyilatkozat: letöltés

Jelentkezési lap javítóvizsgára: letöltés

Személyazonosító okmány igénylése kiskorú gyermek számára: letöltés

Tájékoztató a diákigazolvány-igénylésről: letöltés

Nyilatkozat a Házirend elfogadásáról: letöltés

Intézményi adatkezelési tájékoztató: letöltés

Tájékoztató a tantermen kívüli munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről: letöltés

Útmutató a tantermen kívüli munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről: letöltés

Kötelező és kötelezően választható olvasmányok felsősöknek: letöltés

E-ügyintézés

A házi vizsga tételsorai:
5. évfolyam:magyar irodalom
6. évfolyam: történelem, természettudomány
7. évfolyam: matematika, angol nyelv

Tankönyvjegyzék 2023-2024

Taneszközjegyzék 2023-2024

Alsó tagozat:

1.a

1.b

2.a

3.a

3.b

4.a

4.b

Felső tagozat:

5.a

5.b

6.a

6.b

7.a

7.b

8.a

8.b