Tesi-suli honlap

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

Letölthető dokumentumok

Bemutatkozás: letöltés

Tájékoztatás az iskolai beiratkozásról a 2020/2021-es tanévre: letöltés

Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására: letöltés

Felvételi követelmények az 1. évfolyam sportosztályába: letöltés

Felvételi követelmények az 5. évfolyam sportosztályába: letöltés

Sportegészségügyi igazolás: letöltés

Személyi adatlap: letöltés

Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról: letöltés

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről: letöltés

16 óráig tartó kötelező iskolai tartózkodás alóli mentesítési nyomtatvány: letöltés

Etika/hit- és erkölcstan nyilatkozat: letöltés

Személyazonosító okmány igénylése kiskorú gyermek számára: letöltés

Tájékoztató a diákigazolvány-igénylésről: letöltés

Nyilatkozat a Házirend elfogadásáról: letöltés

Intézményi adatkezelési tájékoztató: letöltés

Tájékoztató a tantermen kívüli munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről: letöltés

Útmutató a tantermen kívüli munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről: letöltés

Kötelező és kötelezően választható olvasmányok felsősöknek: letöltés

E-ügyintézés

Tankönyvjegyzék 2019–2020.

Taneszközjegyzék 2019–2020.

1.a

1.b

2.a

2.b

3.a

3.b

4.a

4.b

5.a

5.b

6.a

6.b

7.a

7.b

8.a

8.b