Tesi-suli honlap

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

2014–2015-ös tanév felvételi eljárási rendje

Tisztelt Szülők!

A 2014/2015-ös tanév leendő első osztályos tanulóinak beiratkozásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önöknek.

A 2014/2015-ös tanév felvételi eljárás rendje

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

 • 2014. április 28. (hétfő) 8.00-18.00 óra között
 • 2014. április 29. (kedd) 8.00- 18.00 óra között
 • 2014. április 30. (szerda) 8.00-18.00 óra között

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

Ilyen igazolás lehet:

 • óvodai szakvélemény
 • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 • tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén
  • regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes vagy
  • tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel) vagy
  • állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT- állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes)
 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014. március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása- előírásai az irányadók)

A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését a Fővárosi Kormányhivatal Kerületi Hivatalának köteles bejelenteni. (Nkt.91.§)

, ,

A kommentárok nem engedélyezettek.