Tesi-suli

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

Házi vizsga

Tisztelt Szülők!

A hatodik évfolyamon tanuló diákjaink – a Pedagógiai Programunkban megfogalmazottaknak megfelelően – magyar irodalom tantárgyból szóbeli, természetismeret tantárgyból szóbeli és írásbeli házi vizsgát tesznek év végén. A vizsga pontos időpontjáról később küldünk értesítést.

A házi vizsgák célja,

• hogy tanulóink átismételjék az addig tanultakat,

• megismerjék a vizsgákra való felkészülés módszereit,

• megismerjék a vizsgaszituációt,

• felkészítsük a gyermekeket a továbbtanulásra, illetve a későbbiekben az alapvizsga sikeres letételére.

A vizsga eredménye bekerül a bizonyítványba, s javíthatja az év végi osztályzatot.

A házi vizsgák témakörei és tételsorai a letölthető dokumentumok között találhatók.

A kommentárok nem engedélyezettek.