Tesi-suli

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

Tájékoztatás a hit- és erkölcstanoktatásról

Tisztelt Szülők!

Intézményünkben a felekezeti egyházak képviselőjének tájékoztatására a hit- és erkölcstanoktatás
megszervezéséről 2015. március 4-én 17.30 órakor kerül sor. Amennyiben részt kívánnak venni a
tájékoztatón, szívesen látjuk az adott időpontban.

Budapest, 2015. 02. 20.

Tisztelettel:
Miskolczi Erzsébet sk.
intézményvezető

A kommentárok nem engedélyezettek.