Tesi-suli

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

Hit- és erkölcstanoktatás

Tisztelt Szülők!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 182/A§ (1) bekezdése szerint az állami iskolában az iskola igazgatója
kijelöli azt a március 1. és március 14. közötti időpontot, amikor az egyházi jogi személy írásban
meghatalmazott képviselője tájékoztatást adhat az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló
tanulóknak és a szülőknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstanoktatást milyen módon szervezi meg.

Intézményünkben a felekezeti egyházak képviselőjének tájékoztatására a hit- és erkölcstanoktatás
megszervezéséről 2016. március 1-jén 17.30 órakor kerül sor. Amennyiben részt kíván venni a
tájékoztatón, szívesen látjuk az adott időpontban.

Budapest, 2016. 02. 19.

Tisztelettel:

Miskolczi Erzsébet sk.

intézményvezető

A kommentárok nem engedélyezettek.