Tesi-suli

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

Innováció a hagyományteremtésben – pedagógiai nap a Benében

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 2016. november 14–18. között szervezte meg az Őszi Pedagógiai Napokat.
A rendezvénysorozat keretében a BPOK felkérésére intézményünk a fenntarthatóság-környezettudatosság témakörben mutatta be projektjeit.

Intézményünkben évtizedes hagyománya van a különböző tematikájú projektheteknek. Évről évre különböző témákban: Így kerek a világ!;  Dicsőséges tavasz; Hungarikum; Olimpia; Legjobb a vízben!; LMző7; GEODÉTÁK; Zöld világ stb. rendezzük meg a megújulás jegyében ezeket az egész tanévet átölelő  heteket. Megelőztük korunkat – szoktuk mondani. A szokványos iskolai keretek átértelmeződnek: a hagyományos osztálykeretek felbomlanak, egy-egy probléma többoldalú megközelítése térben és időben olyan szintézis kialakítását eredményezi, amely a hagyományos iskolai keretek között kevésbé lehetséges. A foglalkozásokon igyekszünk megtalálni a helyes egyensúlyt a közvetítendő ismeretek és az önálló felfedezés örömét nyújtó tevékenykedtetés között. A közös együttlét jó fogadtatásra lel a gyerekek körében, bizonyítva számunkra azt, hogy jó úton járunk. A társas együttlét eltérő formáinak gyakorlására, a kooperatív munkaformák alkalmazására komoly lehetőséget biztosítanak az eltérő korú gyerekekből alkotott csoportok, amely sokat segít a gyerekek gondolkodásának formálásában: az egyéni teljesítmény elismerése és a „mi-tudat” kialakítása egyaránt fontos.

Nagyon örülünk, hogy az oktatásirányítás is fontosnak tartja és ösztönzi az iskolákban a különböző témájú projektek megvalósítását. Elsőként csatlakoztunk ezekhez a témahetekhez is: Pénz7, Fenntarthatóság – környezettudatosság, Digitális témahét.

A 2016-os témaheteket megvalósító teljesítményünk alapján a legjobb iskolák között voltunk, ezért is választották ki intézményünket  bemutató tartására.

Kijelölt témaként a fenntarthatóság témáját választottuk.
Azért is esett erre a témára a választásunk, mert ökoiskolaként pedagógiai programunkban is kiemelt feladatként jelöltük meg a környezeti nevelést, a fenntartható fejlődést, a környezettudatosságot. Az elmúlt években több ilyen témájú, egész évet átívelő projektet valósítottunk meg. A gyakorlatok során diákjaink megtapasztalhatták  azokat a dolgokat, amit a fenntarthatóság érdekében már ők is megtehetnek. Felhívtuk a figyelmüket a klímaváltozás veszélyeire, a megújuló energiák előnyeire, felelősségükre, kihasználva személyes érintettségüket.

A szakmai nap indításaként Miskolczi Erzsébet intézményvezető prezentációjában bemutatta az iskolát, ismertette a témahetekkel kapcsolatos tervezési, szervezési és egyéb iskolai feladatokat, hangsúlyozta a teammunka előnyeit, a témahetek személyiségfejlesztő, közösségépítő szerepét. Kiemelte, hogy a sikerhez – az átalakító, bátorító vezető mellett – szükséges a változásokhoz alkalmazkodó, innovatív pedagógusok együttműködése, lelkesedése, valamint a tanulók aktív hozzáállása, a szülők támogatása.

A bevezető prezentáció után a program három csoportban folytatódott.
1. csoport: GEODÉTÁK projekt – Szunyoghy Gyöngyi
2. csoport: LM-ző7 projekt – Hartmann-né Sajti Gabriella
3. csoport: Zöld világ projekt és Fenntarthatósági témahét – Pappné Berendi Judit

A projektvezetők bemutatták az adott projekteket az előzmények megfogalmazásától a megvalósulás konkrét lépésein át a projekt dokumentálásáig bezáróan. Részletes ismertetőt adtak a tervező, szervező munkáról, a nevelőtestület együttmunkálkodásáról, a partnerkapcsolatokról, a programterv összeállításáról, a csoportok beosztásáról, az értékelésről, a tanulói füzetekről, a projekthét adminisztrálásáról. Lehetőséget biztosítottunk workshopra is, ahol a részt vevő kollégák kérdéseket tehettek fel, a megvalósulás dokumentumait is megtekinthetik, kötetlen beszélgetést folytathattak.

A bemutatót tartó pedagógusok elmondták, hogy nevelési elképzelésünk a személyiségfejlesztés azon területeire irányul, amely lehetővé teszi, hogy igényes, önmagát és másokat egyaránt becsülő, érzelmileg érzékeny, felelősséget vállaló, döntésképes közösségi felnőtté formálódhassanak, akik törekszenek még jobbat, tökéletesebbet alkotni és az erre való igényük el is juttatja őket egy olyan sikerélményhez, amelyet csak azok birtokolhatnak, akik aktívan tesznek valamit.
Ezek a tevékenységek sok energiát kívánnak mind a gyerekek, mind a pedagógusok részéről, de bizakodóak vagyunk és javasoljuk másoknak is, hogy valaminek a létrehozása csak egy kicsivel több energia, mint annak megakadályozása, meggátolása. Minden gyermek és pedagógus részvételével zajlanak az események, örök élményt jelentenek mindannyiunk számára.
Bízunk abban, segítséget nyújtottunk azoknak az intézményeknek, akik még nem szerveztek témahetet intézményükben, de szeretnének bekapcsolódni a szakmai-pedagógiai innovációt támogató programokba.

A programon részt vevő kollégák a helyszínen méltatták intézményünk ez irányú tevékenységét, pozitív véleményüket fogalmazták meg a bemutatókkal kapcsolatban, valamint azzal a hozzáállással, szemlélettel kapcsolatban, amit az iskola vezetése és a nevelőtestület képvisel.

A szakmai nap végén elégedettségi kérdőívet töltöttek ki a jelenlévők, melynek eredményét Herczeg Katalin főosztályvezető-helyettes asszony megküldött intézményünknek.

„A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ vezetősége és munkatársai nevében köszönöm Önnek és pedagógus Kollégáinak a kiváló minőségű szakmai programot, amellyel támogatták a fővárosi pedagógusok módszertani kultúrájának gazdagítását.”

Az elégedettségi kérdőív eredménye:
Mennyire felel meg a program az előzetes várakozásainak? 100 %
Hogyan értékeli a program szakmai színvonalát? 100 %
Mennyire elégedett a programot vezető pedagógusok felkészültségével? 100 %
Mennyire tudja hasznosítani a munkájában a programon látottakat?  99,11%
Mennyire elégedett a program szervezettségével? 100 %
Egyéb észrevételek:
„Lényegre törő, emberi! Gyakorlatban használható.
Gratulálok ehhez a színvonalas és gazdag iskolai programhoz, iskolai kínálathoz!
Köszönjük a színvonalas előadást. Nagyon hasznos volt.
Köszönet érte! Öröm volt hallani, hallgatni, igazi élmény volt!
Az előadás csodálatos volt, mind az intézményvezető bemutatása, mind az Elemző program.
Az előadás, a program magával ragadó volt.
Az előadás, a program nagyon színvonalas volt.”

Lánczky Edit főosztályvezető asszony az alábbi köszönetet küldte intézményünknek:
„Tisztelt Miskolczi Erzsébet Intézményvezető Asszony!
A Budapesti Pedagógiai Központ nagyra értékeli hozzájárulását és támogatását az Őszi Pedagógiai Napok programjának megvalósításához. Szeretnénk megköszönni a szervezésre szánt időt, mindazt a segítséget, amely a program sikerét lehetővé tette.
Az Őszi Pedagógiai Napok 2016/2017-ben a hátránykompenzáció, felzárkóztatás, lemorzsolódás és a tehetséggondozás témái köré szerveződtek, mellyel a mindennapok pedagógiai munkáját kívántuk segíteni, ez az Ön és intézménye támogatása nélkül nem valósulhatott volna meg. Összegző adataink szerint a rendezvény rendkívül sikeres, szakmailag értékes volt, tervezzük  hagyománnyá fejleszteni, jövőre új, aktuális téma köré szervezve ismét megvalósítani.
Köszönjük, hogy megtisztelt támogatásával, s ezzel a pedagógus kollégák szakmai fejlődését lehetővé tette.
További munkájához Önnek és az egész tantestületnek sok sikert kívánok!”

unnamed-1 unnamed-2 unnamed-3 unnamed-4 unnamed

A kommentárok nem engedélyezettek.