Tesi-suli

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

Őszi Pedagógiai Nap a Benében – Bázisintézményi program

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ által megrendezett Őszi Pedagógiai Napokon intézményünk is képviseltette magát, az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként előadással egybekötött bemutatóórát szerveztünk, „A szivacskézilabda módszertani megújulása a testnevelés tanításban” címmel.

Miskolczi Erzsébet intézményvezető asszony köszöntötte a megjelenteket, előadásában bemutatta az iskolát, ismertette a bázisintézményi címet elnyert modellünket.
Gálfalvi Áron testnevelő bevezetőjében a szivacskézilabda nevelésének-oktatásának legkorszerűbb módszereit, tananyagtartalmát ismertette, majd a 2.a sportosztályos tanulókkal a gyakorlatban mutatta be az elhangzottakat. A sikeres, mozgalmas bemutató foglalkozás után a résztvevők megbeszélték, értékelték a látottakat. Örömünkre, Budapest több kerületéből, valamint Pest megyéből is érkeztek hozzánk a testnevelést tanító tanítók, tanárok. A külsős vendégeken kívül intézményünk pedagógusai is részt vettek a szakmai napon, így volt teljes a tudásmegosztás.

A rendezvény nagy sikerének egyik bizonyítéka volt az óra végén felcsattanó taps, a kollégák szóbeli elismerése a színvonalas programért, valamint Lánczky Edit főosztályvezető és Herczeg Katalin főosztályvezető asszony intézményvezetőnknek címzett elismerő, köszönő levele.
„Köszönjük együttműködésedet, azt, hogy az általad irányított programmal hozzájárultál a rendezvény sikeréhez, a részt vevő pedagógusok szakmai fejlődéséhez. Gratulálunk a szakmai program színvonalához, amelyet a mellékelt elégedettségi mutatók tükröznek.”

A pedagógiai napon részt vevők elégedettségi kérdőívet tölthettek ki a nap eseményéről. A rendezvény kiváló elégedettségi visszajelzésekkel, 26 pedagógus részvételével zajlott.
Mennyire felelt meg a bemutató az előzetes várakozásainak? 4,00 – 100%
Hogyan értékeli a bemutató szakmai színvonalát? 4,00 – 100%
Milyennek ítéli a bemutatót tartó pedagógus felkészültségét? 4,00 – 100%
A bemutatón látott módszertani megoldásokat milyen mértékben tudja hasznosítani saját gyakorlatában? 3,91 – 96,97%
Milyen mértékben szolgálta a program a szakmai tapasztalatcserét? 4,00 – 100%
Mennyire elégedett a program szervezettségével? 4,00 – 100%
Mindösszesen: 3,98 – 99,49%

Néhány megjegyzés a véleményekből:
 Példamutató a szervezés, szakmai felkészültség.
 Végre egy olyan program, amire volt értelme eljönni.
 Csodálatosan játékos, “istenien” lebonyolított óra! Gratulálok hozzá!
 Gratulálok az intézményvezetőhöz!
 Köszönjük!
Bízunk abban, hogy a jó gyakorlatunk átadásával, intézményünk nyitott szellemiségével hozzájárultunk a résztvevők szakmai megújulásához.

A kommentárok nem engedélyezettek.