Tesi-suli

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

Pályaorientációs nap 2020

Több éves hagyomány iskolánkban, hogy a pályaorientációs napon az osztályok külső helyszíneket felkeresve, saját tapasztalataikon és élményeiken keresztül bővítik ismereteiket különböző szakmákhoz, foglalkozásokhoz kapcsolódóan.

Az idei tanévben a kialakult vírushelyzet miatt, az intézményen belül, az osztályok saját tantermeikben rendezték meg a pályaorientációs napot, október 16-án. Célul tűztük ki, hogy a tanulók meglévő ismereteit rendszerezzük és bővítsük, megismertessük őket különböző foglalkozásokkal, napjainkban is működő, választható szakmákkal. Mindeközben életkori sajátosságok figyelembevételével fejlesszük önismeretüket, pályaismeretüket, tervezési és döntési készségeiket.

Az alsó tagozatosok különböző kvízjátékokat játszottak, ahol feladat volt megnevezni a mindennapi életben, kisiskolások környezetében előforduló szakmákat, foglalkozásokat. A közös beszélgetés, tudásmegosztás során beszámoltak szüleik, nagyszüleik foglalkozásáról és konkrétumokat meséltek a szüleik munkájáról. Dramatikus szerepjátékokban (Activity, Amerikából jöttem stb.) különböző szakmákat mutattak be. Ezután részleteteket néztünk Mekk Elek c. mesefilmből, játékosan rámutatva a szakmai tudás és hivatástudat fontosságára. Végül összegzésként plakátokat készítettek „Mi leszek, ha nagy leszek?” témakörben.

A felső tagozatosok önismereti teszteket töltöttek ki, amelyek a képességeikre, érdeklődési területükre mutattak rá, s irányvonalat javasoltak a választható foglalkozási területek között. Megismerkedtek a most aktuális iskolatípusokkal, a szakképzési rendszer sajátosságaival, a továbbtanulás lehetőségeivel. Érdekes kisfilmeken keresztül ismerkedtek a különböző szakmákkal, amelyek között volt közismert (villanyszerelő, cukrász, kozmetikus stb.) és kevéssé ismert foglalkozás is (pl. artista, bőrdíszműves, ipari alpinista). Megbeszélték, mely szakmához milyen képességek, végzettség szükséges, és vonzó-e számukra. Játszottak nyelvi játékokat (anagrammát, akasztófát), activityt szakmák neveivel, valamint képességeket és érdeklődési kört felhasználó közösségi játékokat is. Lezárásként plakátokat készítettek az egyes szakmákról, különböző technikákkal (rajz, montázs).

A délelőtt során játékosan, élményszerűen sok-sok foglalkozás rejtelmeibe belepillanthattak a gyerekek, és nem utolsósorban önmagukkal is jobban megismerkedtek.

A pályaorientációs napon készült képeket Facebook-oldalunkon tekinthetik meg.

A kommentárok nem engedélyezettek.