Tesi-suli

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

Tájékoztató a leendő első osztályos tanulók szülőinek a beiratkozással kapcsolatban

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva.

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére az adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell annál az általános iskolánál, amelybe szeretné  jelentkeztetni gyermekét  a fent jelzett online módon vagy személyesen.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben  személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett.

Ez a következőképpen alakul iskolánkban:

  • április 15-én és 16-án reggel 9.00 órától 14.00 óráig van lehetőségük személyesen is beíratni gyermeküket az intézménybe.
  • A személyes beiratkozást választóknak javasoljuk, hogy időpont-egyeztetés miatt előre jelezzék a szándékukat az iskola felé a +36 1 3692729-es telefonszámon vagy a titkarsag.benef@ebtk.hu címre küldött e-mailben .
  • A jelzett időpontban a belső bejárat zárva lesz, a portán jelezni kell a beiratkozási szándékot. Belépéskor és a bent tartózkodáskor kötelező a maszk szájat és orrot eltakaró használata! 
    Az iskolába beiratkozás címen egyszerre csak egy személy tartózkodhat az iskolában, ezért a portás várakozásra kérheti az érkezőt. A várakozás ideje alatt az épület előtti téren tartózkodhatnak. A bejáratnál elvégzett testhőmérséklet mérés és kézfertőtlenítés után lehet felmenni az első emeleti titkárságra, ahol a beiratkozás megtörténik és a szükséges nyomtatványok, nyilatkozatok leadhatók.
    A beiratkozás helyszínét folyamatosan fertőtlenítjük, tollat biztosítunk, de ha lehetséges saját tollat használjanak.

Akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, legkésőbb 2021. április 23-ig megtörténik a döntés  a gyermek felvételéről és ezután kapják meg a tájékoztatást.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, az Észak-Budapesti Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

A kommentárok nem engedélyezettek.