Tesi-suli

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

Őszi Pedagógiai Napok – szakmai nap a Benében

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ (POK) idén október 11–20. között szervezte meg kiemelt rendezvényét, az Őszi Pedagógiai Napokat. A szakmai napokon a szaktanácsadók és a bázisintézmények pedagógusai tudásmegosztó bemutatókat, műhelyfoglalkozásokat tartanak. Iskolánk 2017 óta az
Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím birtokosa, így minden évben színvonalas előadásokkal, bemutató foglalkozásokkal veszünk részt az eseményen.
Az idei fő téma: Kommunikáció, partnerség, együttműködés a pedagógiában. Nagyon fontos fogalmak, hiszen e három tényező az oktató-nevelő munkánk minden rétegét átszövi. Ezt a sokszínűséget próbáltuk meg a teljesség igénye nélkül érzékeltetni több részből álló előadásunkban, melynek az “Egyedül nem megy” címet adtuk.
Programunkat megtisztelte jelenlétével a POK képviselője is, aki röviden megnyitotta a rendezvényt.
Ezt követően Miskolczi Erzsébet intézményvezető asszony köszöntötte a megjelenteket, bemutatta az előadásokat vállaló kollégákat, majd megtartotta a prezentációját. Bevezetőjében elmondta, hogy intézményünk nyitott, tudásmegosztó iskolaként mindig is törekedett a partnerekkel való együttműködésre, kommunikációra. Az együttműködés széles tárházából csak egy kis szeletet tudunk bemutatni, de bízunk abban, hogy a jelenlévők gazdagodva térnek haza, s magukkal visznek néhány hasznos ötletet, gondolatot.
Az igazgató asszony előadásában elsősorban az intézményen belüli együttműködésről, annak kialakításáról, fejlesztéséről beszélt. Többek között a szemléletváltozás szükségességéről, a
projektoktatás jelentőségéről, a pedagógus megváltozott szerepéről, az osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők, projektvezetők munkájáról. Kiemelte ezeknek a szereplőknek az intézményen belüli kapcsolatokban való szerepét, az együttműködések formáit, gyakorlatait. Hangsúlyozta a vezetői
szerepet a csapatmunkában, innovációkban, a bizalmi légkör kialakításában, fenntartásában, a motiválásban. Beszélt a vezetői stílus hatásáról, különösen az átalakító, képessé tevő vezetői stílusról. Az elmondottakat gyakorlati példákkal támasztotta alá. Végezetül megfogalmazta, hogy az intézmény sikere csapatmunka, egyedül nem megy…
Az intézményvezető bevezetője után Karsai Annamária beszélt a Károli Gáspár Református Egyetemmel való partneri együttműködésről, amelynek keretében tanítóképzős hallgatókat fogadott 12 hetes tanítási gyakorlaton. Ismertette a kapcsolatfelvétel módját, az együttműködés céljait, feladatait, tartalmi elemeit. Lelkesen beszélt a hallgatókkal való jó kapcsolatáról, a leendő tanítók gyerekekhez fűződő jó
viszonyáról, az egymástól tanulásról. Szubjektív leázárásként néhány kedves gondolatot mutatott, amelyeket a hallgatók küldtek a gyakorlaton átélt élményeikről, az iskoláról szerzett tapasztalataikról.
Kalmár Beáta iskolánk gyermekvédelmi megbízottja és lelkes tehetséggondozója, így ezt a két látásmódot ötvözte előadásában. Kiemelte a hátrányos helyzetű gyerekek tehetséggondozásának
fontosságát és főbb elemeit, kitért a partneri intézményekkel, civil szervezetekkel, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszerrel való együttműködésre, a képzőművészet területén elért kiváló eredményekről.
Solymosiné Bakcsi Vera a pályázatok, projektek sikeres nagymestere iskolánkban. Előadásában hasznos és gyakorlatias tanácsokat adott a pályázatok forrásainak felkutatásához, időzítéséhez, elkészítéséhez.
Bemutatta intézményünk legutóbbi sikeres projektjeit, amelyeknek ő volt a projektvezetője, elvezetve a hallgatóságot a tájékoztatás, az értesülés mikéntjétől, a lehetőség felismerésétől a megvalósításon
keresztül a sikerig.
A sorozatot Gálfalvi Áron testnevelő előadása zárta, aki a sporttal kapcsolatos intézményi és személyes partnerkapcsolatokat ismertette. Kiemelte az iskola-szülő-sportegyesület „háromszög” egyensúlyának fontosságát, az esetlegesen fellépő nehézségeket. Bemutatta iskolánk sokszínű egyesületi kapcsolatrendszerét, a kapcsolattartás fontosságát az intézmény népszerűsítésének érdekében.
A jelenlévők kiválóra minősítették a hallottakat. A POK-ot képviselő szaktanácsadó asszony megköszönte az intézményvezető és a pedagógusok előadását, külön dicsérte azt a sok, színes programot, munkát, amit az intézmény végez.
Köszönjük vendégeink megtisztelő érdeklődését és figyelmét, reméljük, itt szerzett információikat eredményesen hasznosítják pedagógiai munkájukban.

A kommentárok nem engedélyezettek.