Tesi-suli

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

„Miből lesz a cserebogár?” – Bázisintézményi előadás

Az Oktatási Hivatal bázisintézményeként rendszeresen tartunk bemutató foglalkozásokat,
tudásmegosztó előadásokat pedagógusoknak, akik Budapest és Pest megye minden szegletéből
ellátogatnak hozzánk.
2022. február 16-án ismét megosztottuk tapasztalatainkat, jó gyakorlatainkat: „Miből lesz a
cserebogár?” címmel a tehetség felismeréséről és gondozásáról tartottunk előadást. Az eseményt az
érdeklődő pedagógusokon kívül a Budapesti POK két munkatársa is megtisztelte jelenlétével.
Miskolczi Erzsébet intézményvezető asszony köszöntötte a jelenlévőket, bemutatta az előadókat és
röviden megnyitotta a rendezvényt.
Ezt követően Gálfalvi Áron testnevelő-edző ismertette a sporttehetség jellegzetességeit, felismerését,
fejlesztését. Kiemelte, hogy a test és az elme “csiszolása” csak együttesen valósulhat meg, egyik sem
maradhat alább a másiknál. Kitért arra is, hogy a tehetség messze nem elég a sikerhez, és nem
feltétlenül a legtehetségesebb gyerekekből lesz a legsikeresebb sportoló. Hangsúlyozta a mentális
állapot, a kitartás és a motiváltság fontosságát is. Ismertette a mozgáskészségek rendszerét, az egyes
sportágakhoz szükséges tényezők komplexitását.
Solymosiné Bakcsi Vera angolnyelv-tanárnő a nyelvi tehetség kérdését járta körbe elméleti és gyakorlati
oldalról egyaránt. Ő a versenyeztetésben és a diákoknak szóló pályázatokban látja a tehetség
kibontakoztatásának egyik lehetséges útját. Gyakorlatias, szemléletes példákon keresztül mutatta be,
mennyi lehetőség van a diákok megmérettetésére, részletesen ismertette az egyes versenyek,
pályázatok felépítését, feladattípusait, valamint diákjaink sikereiről is beszámolt. Néhány nyelvtanuló
applikációt is figyelmünkbe ajánlott, amelyeket szintén eredményesen használ mindennapi
gyakorlatában.
Kalmár Beáta tanítónő az alsó tagozatosok képzőművészeti tehetséggondozásáról beszélt. Kiemelte a
közösség erejét, a csoportmunka és a különböző képességű gyerekek egymást motiváló hatását, a
pályázatok és versenyek fontosságát. Hangsúlyozta, hogy a képzőművészeti tehetség gondozásához
elengedhetetlen a mélységben történő tartalmi gazdagítás és a feldolgozási képességek fejlesztése.
Nagyon fontos tényező a partnerkapcsolatok gondozása is: a szülőkkel és a társszervekkel való
kapcsolattartás, együttműködés.
Boldizsárné Kovács Gizella tanárnő vizuális kultúrát tanít iskolánk felsőseinek, így előadása szorosan
összekapcsolódik az előzővel. Ő a tehetséges diákok fantáziavilágára és a megszokottól eltérő
kifejezésmódjára hívta fel a figyelmet, konkrét rajzi példákkal illusztrálva. Nagyon fontosnak tartja
kihívások elé állítani a gyerekeket, akár órai-szakköri feladatok, akár versenyhelyzet megteremtésével.
Előadásában hangsúlyozta az önkifejezés, a szabad alkotás szerepét az alkotói tevékenységben, valamint
a saját stílus kialakításának mérföldköveit.
Előadóink és vendégeink egyaránt egyetértettek abban, hogy a tehetséggondozás, a szakkör, a plusz
foglalkozás mindenkinek kijár, nem szabad csak a tehetségesnek tűnő diákokra korlátozni, hiszen
sikerélményre a szerényebb képességű gyerekeknek is szükségük van, és ahogy a bemutatónk címe is
mondja, sose tudni, miből/kiből lesz a cserebogár.

Az előadást egy baráti hangulatú beszélgetéssel zártuk vendégeinkkel, akik megköszönték a hasznos
ötleteket, gratuláltak, dicsérték az intézményben folyó minőségi munkát, szemléletet.

A kommentárok nem engedélyezettek.