Tesi-suli

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

Tájékoztató a hit- és erkölcstanoktatásról

Tisztelt Szülők!

Intézményünkben a felekezeti egyházak képviselőinek tájékoztatására a hit- és erkölcstanoktatás
megszervezéséről 2023. március 8-án 16 órakor kerül sor. Amennyiben részt kívánnak venni a
tájékoztatón, szívesen látjuk Önöket az adott időpontban.

Budapest, 2023. 02. 15.

Tisztelettel

Miskolczi Erzsébet sk.
intézményvezető

A kommentárok nem engedélyezettek.