Tesi-suli

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

Pénz7

Kezdetektől, azaz 2015-től fogva minden évben részt veszünk a Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahéten. Idén a „Korszerű pénzkezelés és digitális biztonság” címet kapta a hét fő témája, de osztályaink több oldalról is megközelítették a pénzkezelés kérdését.
Az alsósok foglalkozásaiban a játékosság, az alkotás játszott főszerepet.
A legkisebbek egy mese közös feldolgozásának a segítségével beszélgettek a pénz fontosságáról, keletkezéséről és a gyűjtögetéséről.
Voltak, akik régi pénzek képeit tanulmányozták, gyűjtőmunkában hoztak is be a gyerekek otthoni „ereklyéket”. Külföldi pénzeket hasonlítottak össze magyar pénzekkel, majd lelkesen megtervezték a saját bankjegyüket. Videókat tekintettek meg a pénz kialakulása illetve a mai fizetési módok témakörben. Néhány tanuló meglepően tájékozott volt a digitális fizetéssel kapcsolatban (Bitcoin), így a kiberbiztonság témát is érinteni tudták. A témahét honlapján közzétett kvízt is megtekintették, és beszélgettek a webes vásárlás veszélyeről, az adatlopásról.
Angolórán a pénzzel ismerkedtek (font és penny) és megnézték, hogyan változnak majd most a királynő halála után.
A 2.a osztályosok a Pénzműzeumba látogattak el. A gyerekek számára nagy élményt jelentett a program, ahol interaktív feladatokon keresztül megismerkedhettek a pénz történetével. Betekintést nyertek az internetes vásárlás folyamatába. Ügyesen oldották meg a feladatokat. Végül nagy örömmel készítették el saját arcképükkel ellátott bankjegyüket, melyet mindenki nagy örömmel vitt haza.
A felsősök a korszerű pénzkezelés és digitális biztonság témaköreit járták körbe. Megismerték a fizetési módokat (készpénz, bankkártya, telefonos fizetés), megbeszélték ezek előnyeit és hátrányait. Megvizsgálták a bankkártyákat, azonosították és megbeszélték a kártyán található elemeket (pl. lejárati idő, kártyaszám, CVC kód).
Áttekintették az internetes vásárlás folyamatát, kiemelve a fizetési lehetőségeket. Szó esett a lakossági folyószámlák vezetéséről is, megbeszélve azokat a szempontokat, amelyek alapján érdemes számlacsomagot választani.
A Diákpénztárca című Kahoot-kérdéssor lehetőséget adott a játékos feldolgozásra, és a nagyok is alkottak: ők bankkártyát terveztek.
Tartalmas foglalkozások keretében idén is sok hasznos ismerettel gazdagodtak diákjaink.

A foglalkozásokon készült képeket a Facebook-oldalunkon tekinthetik meg.

A kommentárok nem engedélyezettek.