Tesi-suli

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

Elismerő oklevél bázisintézményi munkánkért

Intézményünk 2017-től 2020-ig, majd 2020-2023-ig tartó időszakban is elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisintézménye megtisztelő címet.
Iskolánkat pályázat útján választotta ki a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ és a bírálóbizottság javaslatai alapján az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese.
„A címet olyan intézmények nyerhették el, amelyek készek és képesek megosztani a már működő jó gyakorlataikat, lehetőséget és helyszínt biztosítanak műhelymunkák, bemutatóórák, versenyek, továbbképzések számára, akik tevékenységükkel elősegítik a pedagógiai közélet fejlődését, és a POK által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos
hozzáférést.”
Második alkalommal „Innováció a tanulás-tanítás folyamatában, a tehetséggondozásban és a felzárkóztatásban” nevelési–oktatási- módszertani modellünkkel nyertük el a bázisintézményi címet. A modell lényegében egy komplex, innovatív iskolai nevelési-oktatási
program, amelyet lassan két évtizede indítottunk el a kezdeményezésemre.
A módszertani modell több egységből áll, évente megújul, alkalmazkodva az elvárásokhoz. A program innovatív értéket a modell komplexitása adja, a teljes tanulóközösséget, partnereinket is bevonva.
Évről évre különböző témában rendezzük meg projekthetünket: Így kerek a világ!; Dicsőséges tavasz; Hungarikum; Olimpia; Legjobb a vízben!; LMző7; GEODÉTÁK; Zöld világ; Születésnap; Érzelmek iskolája; Királyi hét-király hét!, Petőfi nyomában. A szokványos iskolai keretek átértelmeződnek: a hagyományos osztálykeretek felbomlanak.
Köznevelés típusú sportiskolaként a modell része a mindennapos testnevelés megvalósításának, jó gyakorlatának, új, korszerű módszereinek, megismertetése, különleges sportágak bemutatása is.
Ezen kívül a környezetvédelem, a fenntarthatóság, fogyasztótudatosság, pénzügyi tudatosság, energiatudatosság, valamint az egészségnevelés területén végzett egyedi, csak ránk jellemző gyakorlataink, módszereink megosztása, a digitális kompetencia lehetőségei a tanulási folyamatban, a művészeti nevelés élménypedagógiájában elért sokévnyi sikereink
tehetséggondozó munkájának tapasztalatai és kiforrott módszerei is része a modellnek.
Hogyan csináljuk mi, mit tehetünk mi, és mit tehetnek a diákok?
A hatodik éve tartó, aktív bázisintézményi tevékenységünk során évente több programot valósítottunk meg. Ezek egy része a Budapesti POK által rendezett Pedagógiai Napok rendezvény kiemelt témakörébe illeszkedtek, másik része intézményünk sajátosságából adódott.
A szaktárgyi-módszertani repertoár bővítésére, támogatására többek között az alábbi programjainkat ajánlottuk Budapest és Pest vármegye pedagógusainak.
– A szivacskézilabda módszertani megújulása a testnevelés tanításában
– Érzékenyítés az erkölcstan órák keretében
– A lemorzsolódás megakadályozása, az OKM mérések intézményszintű elemzése,
intézkedési terv, fejlesztési tervek készítése
– A Határtalanul! program szervezése és lebonyolítása
– „Az áruvilág kicsi királyai” – Fogyasztói tudatosságra nevelés az iskolában
– „Egyedül nem megy” – Együttműködési lehetőségek az iskolában és az iskolán kívül
– Jó móka az újrahasznosítás! Próbáld ki!
– Miből lesz a cserebogár? – A tehetség felismeréséről és gondozásáról
– Új módszertani és képességfejlesztési lehetőségek a testnevelésben
– „Játszani is engedd!” – A MotiMore módszer bemutatása
– Jó játék a matematika!- Gamifikáció a matematika tanításában – ahogyan én gondolom”
– Az OVEP program gyakorlati megvalósításának tapasztalatai
A bemutató foglalkozásainkat, műhelymunkáinkat, előadásainkat, workshopjainkat minden esetben kiválóra értékelték a jelenlévők, maximális elégedettséggel.
Nemcsak százalékban fejezték ki elégedettségüket, hanem szövegesen is megfogalmazták véleményüket. Voltak, akik visszajártak intézményükbe, szerettek hozzánk jönni. Egy ilyen
visszajáró kolléga véleménye a sok közül: „Köszönjük a magas színvonalú munkátokat, a sok értékes programot, valamint a többéves közös munkát. Nagyon szerettem hozzátok menni
bemutatóra, mindig új élményekkel gazdagodtam. Köszönöm a nyitottságodat, a kedvességedet, amit kaptam Tőled, Tőletek.”
Ezek a pozitív visszajelzések megerősítettek bennünket, hogy jó úton járunk. A tanév végén a 2020-tól 2023-ig tartó időszakban végzett bázisintézményi munkánkat ünnepélyes keretek között Elismerő oklevéllel köszönte meg Herczeg Katalin, a Budapesti
POK főosztályvezetője.
Köszönjük szakmai munkánk elismerését!
Miskolczi Erzsébet
igazgató

A kommentárok nem engedélyezettek.