Tesi-suli honlap

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

Bemutatkozás a leendő elsőseinknek

Tisztelt Szülők!

Az iskolaválasztáshoz szeretnék segítséget nyújtani intézményünk rövid bemutatásával.

Iskolánk 1976-ban kezdte meg működését az akkor épült lakótelep első tanintézményeként.
A gyerekeket szépen berendezett, kellemes tantermek, tornaterem, aula, dzsúdóterem, nyelvi labor, informatikaterem, olvasótermes könyvtár,  gumiborítású sportpálya, futópálya és játszóudvar várja.

2012. szeptember elsejétől viseljük Bene Ferenc nevét. Olimpiai bajnokunk nevének felvételével tagja lettünk az olimpiai iskoláknak, amely a nagy öröm mellett nagy felelősség is számunkra. Szoros kapcsolatunk van a Magyar Olimpiai Akadémiával s az olimpiai iskolák közösségével. Aktívan részt veszünk az általuk rendezett versenyeken, rendezvényeken.

Immár harmadik éve mentoráló intézményként, az idei tanévtől ökoiskolaként is működünk.
A Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával részt veszünk „A kézilabda az iskolában” programban, a Testnevelési Egyetemmel együttműködve pedig referenciaintézményként egy módszertani megújító pilot programban.

A 2015–16-os tanévtől iskolánk köznevelés típusú sportiskola, vállalva az ezzel járó feladatokat.
A 2017–2018-as tanévben 1–2-3. és 5–6–7. évfolyamon indítjuk a sportosztályokat.

Pedagógiai munkánkban a nevelést és az oktatást egységben szemléljük és kezeljük. A nevelőtestület korábbi és jelenlegi eredményei, felkészültsége, gyermekszeretete garancia arra, hogy az intézményünkben tanuló diákok nyugodt, biztonságos légkörben érezzék magukat.

Balog Zoltán miniszter úr 2014-ben Elismerő Oklevéllel jutalmazta nevelőtestületünk magas szintű pedagógiai munkáját.

Különösen nagy figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű, a veszélyeztetett, a felzárkóztatásra szoruló tanulók segítségadására, valamint az esélyegyenlőség megteremtésére, az iskola és a család értékrendjének egyeztetésére. Azt valljuk, hogy a szülői házzal való folyamatos kapcsolattartás nevelőmunkánk sikerének záloga. Ezért a rendszeres együttműködésre, együttmunkálkodásra törekszünk.

Pedagógiai programunkban prioritást élvez a kreativitás, humánum. E két érték és képesség kialakításával, erősítésével készítjük fel tanulóinkat arra, hogy folyamatos tanulásra kész és képes emberré váljanak.

Fő feladatként jelöltük meg: a személyiségfejlesztést, az alapkészségek fejlesztését (szövegértő képesség, szövegalkotás, gondolkodásra szoktatás), az idegen nyelv oktatását (angol és német nyelv), a környezettudatos magatartás kialakítását, a sport, a mozgás fontosságát, sportolási lehetőségek biztosítását, az egészséges életmód preventív szemléletének elfogadtatását, a pénzügyi-gazdálkodási ismeretek elsajátítását, tudatos fogyasztóvá nevelést, a művészeti nevelést, érzelmi intelligencia fejlesztését, a tanulás tanítását, tehetséggondozást, felzárkóztatást, a digitális kompetencia fejlesztését, a gyerekek motiválását, sikerélményhez juttatását.

A gyerekek között egész évben nemes versengés folyik az év végén megszerezhető „Kiváló tanuló és kiváló sportoló”, „ Az év labdarúgója”, valamint az „Aranykoszorús diák” cím elnyeréséért.

Az intézmény kapcsolatrendszere sokrétű, a partnerkapcsolatok szélesítése az intézményi minőségirányítási munka egyik kiemelt feladata, mely feladatokat a partnercsoport koordinálja.

Együttműködésünk van az UTE torna-, dzsúdó-, atlétika-, labdarúgó-szakosztályával, a Megyeri Tigrisek kosárlabda-, a KSI kajak-kenu, az ASI SE, a RÉV SC kézilabda-szakosztályokkal.
Az elmúlt tanévtől Kiss Gergely, Nagy Viktor olimpiai bajnok vízilabdázók nevével fémjelzett Modern Sportakadémiával kötöttünk megállapodást. A megállapodás keretében úszni és vízilabdázni tanítják a kicsiket.
Továbbá az iskolában működő futball-, röplabda-, kosárlabda-, szivacskézilabda-, atlétika-, cselgáncs-, táncfoglalkozások adnak lehetőséget a mindennapos edzésre.

Az idegen nyelvek ismerete kiemelten fontos. Már első osztálytól kezdve szakkör formájában sajátíthatják el tanulóink az angol vagy német nyelv alapjait.

A tehetséges tanulókkal való foglalkozást különböző szakkörök, a felzárkóztatást egyéni fejlesztő foglalkozások, korrepetálások biztosítják. A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését az EGYMI gyógypedagógusa végzi. Ezen kívül logopédus és iskolánk fejlesztő pedagógusa segíti nevelő-oktató munkánkat.

A közösség formálódását hagyományaink is erősítik: projekthét, olimpikonokkal való találkozás, kéz-és lábnyomatvétel, művészeti gála, adventi ünnepkör,  „Miénk a suli!”, olimpia (négyévente), Ben(n)ne vagyunk! – Bene nap, Válassz sportágat – Válts életmódot! sportágválasztó rendezvény, gyümölcsnapok, nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó ünnepségek, erdei iskola, nyári tábor, Határtalanul pályázat stb.

A tanórai és tanórán kívüli foglalkozásoknak együtt van szerepük abban, hogy diákjaink a kerületi, budapesti, sőt országos tanulmányi és sportversenyeken kiválóan szerepelnek. Iskolánk honlapján és Facebook-oldalán megtalálhatók az eredmények.

A 2017–2018-as tanévben két első osztály indítását tervezzük.
Az „a” osztály – köznevelés típusú sportosztály
A  „b” osztály – általános tantervű osztály művészeti fakultációval
A tanítás mindkét osztályban azonos módon történik, kiemelt figyelmet fordítva az anyanyelvi és matematikai alapozó tevékenységre.
Az ’a’ sportosztályban matematika, a ’b’ osztályban művészeti kétórás fakultáción vehetnek részt a gyerekek. Ezenkívül fakultáció keretében angol, ill. német nyelvet tanulhatnak a tanulóink.
Mindkét osztályban az első osztály második félévétől furulyaoktatásban részesülnek diákjaink.
Jelenleg kísérleti tankönyveket és taneszközöket használunk.

A sportosztályba jelentkezőknek az alkalmassági vizsga időpontja
2017.03.27. 16.00 óra és 2017.04.03. 16.00 óra

Nyílt héten várjuk Önöket, hogy személyesen ismerjék meg iskolánkat.
2017. 03 27– 03.29.    8.00–12.00 óra

A leendő elsős szülőknek 2017. március 20-án 17.00 órakor tájékoztató szülői értekezletet tartunk.

Beiratkozás utáni szülői értekezlet: 2017.05.10. 17.00 óra
Az elsősök beiratkozása áprilisban várható.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Miskolczi Erzsébet
igazgató

, , ,

A kommentárok nem engedélyezettek.