Tesi-suli honlap

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

Bemutatkozás a leendő elsőseinknek

Tisztelt Szülők!

Az iskolaválasztáshoz szeretnék segítséget nyújtani intézményünk rövid bemutatásával.
A gyerekeket szépen berendezett, kellemes tantermek, tornaterem, aula, dzsúdóterem, nyelvi labor, informatikaterem, olvasótermes könyvtár, gumiborítású sportpálya, futópálya és játszóudvar várja.

2012. szeptember elsejétől viseljük Bene Ferenc nevét. Olimpiai bajnokunk nevének felvételével tagja lettünk az olimpiai iskoláknak, amely a nagy öröm mellett nagy felelősség is számunkra. Szoros kapcsolatunk van a Magyar Olimpiai Akadémiával s az olimpiai iskolák közösségével. Aktívan veszünk részt az általuk rendezett versenyeken, rendezvényeken.

A Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola, valamint az Ökoiskola címet is elnyertük kiemelkedő tevékenységünkért.
Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye lettünk, melynek keretében bemutató órákat, továbbképzéseket tartunk Pest megye és Budapest pedagógusai számára.

A Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával részt veszünk „A kézilabda az iskolában” programban, a Testnevelési Egyetemmel együttműködve pedig referenciaintézményként egy módszertani megújító pilot programban.
A 2015–16-os tanévtől iskolánk köznevelés típusú sportiskola, vállalva az ezzel járó feladatokat. A 2018–2019-es tanévben minden évfolyamon indítjuk a sportosztályokat.

Pedagógiai munkánkban a nevelést és az oktatást egységben szemléljük és kezeljük. A nevelőtestület korábbi és jelenlegi eredményei, felkészültsége, gyermekszeretete garancia arra, hogy az intézményünkben tanuló diákok nyugodt, biztonságos légkörben érezzék magukat.
Balog Zoltán miniszter úr Elismerő Oklevéllel jutalmazta nevelőtestületünk magas szintű pedagógiai munkáját.

Különösen nagy figyelmet fordítunk az iskola és a család értékrendjének egyeztetésére. Azt valljuk, hogy a szülői házzal való folyamatos kapcsolattartás nevelőmunkánk sikerének záloga. Ezért a rendszeres együttműködésre, együttmunkálkodásra törekszünk.
Pedagógiai programunkban prioritást élvez a kreativitás, a humánum. E két érték és képesség kialakításával, erősítésével készítjük fel tanulóinkat arra, hogy folyamatos tanulásra kész és képes emberré váljanak.

Fő feladatként jelöltük meg: a személyiségfejlesztést, az alapkészségek fejlesztését (szövegértő képesség, szövegalkotás, gondolkodásra szoktatás), az idegen nyelv oktatását, a környezettudatos magatartás kialakítását, a sport, a mozgás fontosságát, sportolási lehetőségek biztosítását, az egészséges életmód preventív szemléletének elfogadtatását, a pénzügyi-gazdálkodási ismeretek megismerését, tudatos fogyasztóvá nevelést, a művészeti nevelést, érzelmi intelligencia fejlesztését, a tanulás tanítását, tehetséggondozást, felzárkóztatást, digitális kompetencia fejlesztését, a gyerekek motiválását, sikerélményhez juttatását.

A gyerekek között egész évben nemes versengés folyik az év végén megszerezhető „Kiváló tanuló és kiváló sportoló”, „Az év labdarúgója”, valamint az „Aranykoszorús diák” cím elnyeréséért.

Az intézmény kapcsolatrendszere sokrétű, a partnerkapcsolatok szélesítése az intézményi minőségirányítási munka egyik kiemelt feladata, mely feladatokat a partnercsoport koordinál.
Együttműködésünk van az UTE torna-, dzsúdó-, atlétika-, labdarúgó-szakosztályával, az ASI SE kajak-kenu, az ASI SE és a RÉV SC kézilabda-szakosztályokkal, Kiss Gergely, Nagy Viktor olimpiai bajnok vízilabdázók nevével fémjelzett Modern Sportakadémia vízilabda osztályával. Továbbá az iskolában működő futball-, kosárlabda-, szivacskézilabda-, atlétika-, cselgáncs-, floorball-, vívás foglalkozások adnak lehetőséget a mindennapos edzésre.

Az idegen nyelvek ismerete kiemelten fontos. Már első osztálytól kezdve sajátíthatják el tanulóink az angol nyelv alapjait.
A tehetséges tanulókkal való foglalkozást különböző szakkörök, a felzárkóztatást egyéni fejlesztő foglalkozások, korrepetálások biztosítják. A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését az EGYMI gyógypedagógusa végzi. Ezen kívül logopédus és iskolánk fejlesztő pedagógusa és iskolapszichológusa segíti nevelő-oktató munkánkat.

A közösség formálódását hagyományaink is erősítik: iskolai projektek, témahetek (Fenntarthatósági, Pénzügyi, Digitális), olimpikonokkal való találkozás, kéz-és lábnyomatvétel, művészeti gála, adventi ünnepkör, „Miénk a suli!”, olimpia (négyévente), Ben(n)ne vagyunk!- Bene nap, Válassz sportágat – Válts életmódot! sportágválasztó rendezvény, nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó ünnepségek, erdei iskola, nyári tábor, Határtalanul pályázat stb.

A tanórai és tanórán kívüli foglalkozásoknak együtt van szerepük abban, hogy diákjaink a kerületi, budapesti, sőt országos tanulmányi és sportversenyeken kiválóan szerepelnek. Iskolánk honlapján és Facebook-oldalán megtalálhatók az eredmények.

A 2019/2020-as tanévben két első osztály indítását tervezzük.
a, köznevelés típusú sportosztály
b, általános tantervű UTE osztály

A tanítás mindkét osztályban azonos módon történik, kiemelt figyelmet fordítva az anyanyelvi és matematikai alapozó tevékenységre. A köznevelési típusú sportosztályban elvárt a szakosztályban való sportolás, a sportalkalmassági megléte.
Mindkét osztályban biztosítjuk az angol nyelv tanulását, az első osztály második félévétől furulyaoktatásban részesülnek diákjaink.

Lehetőség van tanórán kívüli tevékenység keretében művészeti, matematika fakultációra.

Jelenleg kísérleti tankönyveket és taneszközöket használunk.

A sportosztályba jelentkezőknek az alkalmassági vizsga időpontja
2019.03.11. 16.00 óra 2019.03.25. 16.00 óra

Nyílt napokon várjuk Önöket, hogy személyesen ismerjék meg iskolánkat.
2019. 03.06 – 03.07. 8.00- 12.00 óra

Iskolanyitogatón, játszódélutánon is várjuk az érdeklődő szülőket a gyerekekkel együtt.
2019.01.17.; 02.14.; 03.07.; 04.11. 16.00-17.00 óra

A leendő elsős szülőknek 2019. 02.25-én 17.00 órakor tájékoztató szülői értekezletet tartunk.
Beiratkozás utáni szülői értekezlet: 2019.05.20. 17.00 óra
Az elsősök beiratkozása áprilisban várható.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Miskolczi Erzsébet
intézményvezető

, , ,

A kommentárok nem engedélyezettek.