Tesi-suli

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

Köszönetnyilvánítás a 2017. évi felajánlásokért

Tisztelt Támogatók!
„A Munkásotthon Utcai Iskola Tanulóiért Alapítvány” nevében köszönetet mondunk mindazoknak, akik
a 2017-es személyi jövedelemadójuk 1%-át alapítványunknak ajánlották fel. A felajánlott összeggel –
286 526 Ft – az alapító okiratban meghatározott célok megvalósulását segítjük.
Alapítványunk adószáma: 18000160-1-41
Kérjük, hogy továbbra is támogassák alapítványunkat adójuk 1%-ának felajánlásával!
Köszönettel:
Szecseiné Molnár Brigitta
a kuratórium elnöke