Tesi-suli

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

Köszönetnyilvánítás a 2018. évi felajánlásokért

Tisztelt Támogatók!
„A Munkásotthon Utcai Iskola Tanulóiért Közhasznú Alapítvány” nevében köszönetet mondunk
mindazoknak, akik a 2018-as személyi jövedelemadójuk 1%-át alapítványunknak felajánlották. A
felajánlott összeggel – 194 380 Ft – az alapító okiratban meghatározott célok megvalósulását segítjük.
Alapítványunk adószáma: 18000160-1-41
Kérjük, hogy továbbra is támogassák alapítványunkat adójuk 1%-ának felajánlásával, illetve szívesen
fogadunk egyéb támogatásokat is. A befolyt összegből szeretnénk elsősorban az iskola informatikai
eszközfejlesztéséhez segítséget nyújtani.
Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma