Tesi-suli

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

Köszönetnyilvánítás a 2019. évi felajánlásokért

Tisztelt Támogatók!
„A Munkásotthon Utcai Iskola Tanulóiért Közhasznú Alapítvány” nevében köszönetet mondunk
mindazoknak, akik a 2019-es személyi jövedelemadójuk 1%-át alapítványunknak ajánlották fel. A
felajánlott összeggel – 146 339 Ft – az alapító okiratban meghatározott célok megvalósulását
segítjük.
Alapítványunk adószáma: 18000160-1-41
Kérjük, hogy továbbra is támogassák alapítványunkat adójuk 1%-ának felajánlásával, illetve szívesen
fogadunk egyéb támogatásokat is.
Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma