Tesi-suli

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

Köszönetnyilvánítás a 2016. évi felajánlásokért

Tisztelt Támogatók!
„A Munkásotthon Utcai Iskola Tanulóiért Alapítvány” nevében köszönetet mondunk mindazoknak, akik a 2016-os személyi jövedelemadójuk 1%-át alapítványunknak ajánlották fel.A felajánlott összeggel – 277 221 Ft – az alapító okiratban meghatározott célok megvalósulását segítjük.
Alapítványunk adószáma: 18000160-1-41
Kérjük, hogy továbbra is támogassák alapítványunkat adójuk 1%-ának felajánlásával, illetve szívesen fogadunk egyéb támogatásokat is. A befolyt összegből szeretnénk elsősorban az iskola informatikai eszközfejlesztéséhez segítséget nyújtani és a rászoruló gyerekek iskolai programköltségeihez hozzájárulni.
Köszönettel:
Szecseiné Molnár Brigitta
a kuratórium elnöke