Tesi-suli

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

Szakmai műhelymunka a Benében

Iskolánk, az Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola 2017 szeptembere óta viselheti – magas színvonalú szakmai munkánk elismeréseképpen – az Oktatási Hivatal Bázisintézménye megtisztelő címet.
A cím elnyerésével alkalmunk nyílik a tudásmegosztásra, jó gyakorlatok átadására a testnevelés, ill. a nagyszabású projektjeink bemutatására.
Így került sor 2018. február 28-án jó gyakorlatok átadására a lemorzsolódás megakadályozása, az OKM mérések intézményszintű elemzése, intézkedési terv, fejlesztési tervek készítése témakörében.
Óriási örömünkre szolgált, hogy az előadás iránt nagy volt az érdeklődés, sok vendéget fogadhattunk Budapest különböző intézményeiből.
A POK képviseletében Török József, ill. Südi Ilona intézményfejlesztési referensek tisztelték meg jelenlétükkel iskolánkat.
Az előadás a lemorzsolódás kérdését a szövegértési képességnek, mint az ismeretszerzés, a tájékozódás alappillérének a fejlesztésén keresztül közelítette meg. Hartmann-né Sajti Gabriella munkaközösség-vezető prezentációjában gyakorlati példákkal, eljárásokkal igazolva mutatta be azt a szisztematikus, tudatos eljárásrendet, amely iskolánkban zajlik ezen a területen. Bemutatójában kitért az országos kompetenciamérés elemzésére, az elemzés során megfogalmazott tevékenységekre. Miskolczi Erzsébet intézményvezető az egész iskolát jellemző céltudatos fejlesztő munkát elemezte a célok kitűzésével kezdve a tervek megfogalmazásán, ill. megvalósításán át azok összegzéséig, értékeléséig. Kiemelte, hogy ez a fejlesztő, felzárkóztató munka tudatos tervezést, megvalósítást kíván a nevelőtestület minden tagjától. Általa készített dokumentumokat, fejlesztési és intézkedési terveket adott közre a hallgatóságnak.
A bemutatót követően komoly szakmai beszélgetés zajlott, amelyből kiderült, hogy fontos volt ezt a kérdést felvetni.
Zárásképpen igazi műhelyfoglalkozásra került sor, a megjelentek kis csoportokban dolgoztak ki a kapott minta alapján egy-egy – a számukra különösen fontos – fejlesztendő területet.
Az elégedettségi kérdőívet a POK munkatársai kiértékelték, s megküldték intézményünknek. A programon résztvevők kiváló értékekkel minősítették a szakmai napunkat.
Néhány pontérték:
A program szervezettségével elégedett vagyok. 5
A program tartalma a tájékoztatásnak megfelelt. 5
A programot tartó pedagógus(ok) felkészültsége, szaktudása megfelelő. 5
A programot tartó pedagógus(ok) kommunikációja nyílt és hiteles volt. 5
Szívesen vennék részt a későbbiekben is hasonló rendezvényen (i/n) 100%-os igen vélemény
Néhány szöveges megjegyzés a programról
Köszönöm az előadók logikusan felépített előadását, a természetes és szép beszédű előadásmódját.
Jó volt látni, hogy itt igazi “csapatmunka” folyik, aminek mérhető eredménye van. Gyakorlatias, használható, értékes gyakorlattal ismertetett meg.
Jó volt látni, hogy milyen eredményre vezet a több éves tudatos munka.
Jól összeszedett, alapos, igényes program.
Óriási munka van mögötte.
Motiváló, érthető.
Rengeteg gyakorlati ötlet, tanács.
Számos új ismerettel gazdagodtam.
Nagyon lelkes tanárok
Az előadó és az intézményvezető rendkívül felkészült volt, jó előadóként élvezetes előadást láthattam.
Összegezve elmondhatjuk, hogy tartalmas, jó hangulatú munka zajlott iskolánkban ezen a délutánon, amelynek hasznosságáról a megjelentek biztosítottak minket.

A kommentárok nem engedélyezettek.