Tesi-suli

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

Pénz7 a Benében

2015-ben indult útjára Magyarországon az európai kezdeményezésű Pénz7 program, amelyhez iskolánk a kezdetektől fogva csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek közérthető módon hasznos ismeretekhez jussanak a pénzvilág működéséről, s ezáltal tudatosabban kezeljék pénzügyeiket.

Hagyományainkhoz híven ez évben is minden diákunk részt vett a programban, 1–8. osztályig. Az idén a befektetések témáját jártuk körbe, felhasználva a szakórák sokszínűségét, minden pedagógusunk tartott a pénzügyekkel kapcsolatos foglalkozást február 25. és március 1. között.

Az alsó tagozatosok a mesevilágon keresztül ismerkedtek a pénzvilág rejtelmeivel. A Négy jó barát című mese kapcsán a takarékosság fontosságáról beszélgetve a tudatos pénzügyi gazdálkodás kialakítása került előtérbe, ötleteket adva ahhoz, hogyan spóroljanak a pénzzel, illetve milyen fontos dolgokra gyűjtsenek a jövőben. Az elméleti ismeretekhez kapcsolódva minden tanuló elkészítette – sablon alapján – a saját kis papírperselyét.

A felső tagozatosok a családi költségvetésen keresztül ismerkedtek a megtakarítási, befektetési lehetőségekkel. Költségvetési mérleget elemeztek, megtakarítási tervet készítettek, bevételi forrásokat gyűjtöttek, és közben számtalan szakkifejezést megtanultak.

Az 5.b és a 8.b osztályosok foglalkozását banki szakemberek is segítették, akik közérthető módon, a gyerekek nyelvén beszélve érthetővé és közelivé tették a bonyolultnak tűnő fogalmakat is, és precíz szakmaisággal válaszoltak a felmerülő kérdésekre.

Tanulóink az angol nyelvi órákon is bekapcsolódtak a programba. Megismerkedhettek az angol pénzekkel, játékos formában tanulták az elnevezéseket és a pénzek értékét, valamint könnyebb számolásokat is végeztek.  Tudásukat online verseny formájában mérhették össze.

A matematikaórák kitűnő lehetőséget adtak arra, hogy a befektetési feladatokon keresztül megtakarítási összeget, kamatot számoljanak, és észrevegyék ennek jelentőségét a hétköznapi életben.

Informatikaórákon a már ismert Gyümölcspiac nevű játékot játszottuk, melynek során egy virtuális piactéren adunk-veszünk gyümölcsöket. A cél a minél nagyobb profit megszerzése, melyhez az okos befektetéseken keresztül vezet az út.

A programsorozat sikerét igazolja a gyerekek és a pedagógusok lelkes részvétele a foglalkozásokon. A mi befektetésünk eredményessége pedig minden bizonnyal diákjaink tudatosabb pénzügyi szemléletében mutatkozik majd meg.

A foglalkozásokon készült fotók a Facebook-oldalunkon tekinthetők meg.

A kommentárok nem engedélyezettek.