Tesi-suli

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

Pénz7 a Benében

Március 2-6. között zajlott országszerte a Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét, amelyen iskolánk a kezdetektől fogva, 2015 óta minden évben részt vesz.
A programsorozat célja, hogy a diákok betekintést nyerjenek a pénzügyekbe, ezt tudatosabban kezeljék, és a hétköznapokban is hasznosítható ismeretekhez jussanak a pénzvilág működéséről. Ehhez nyújtottak segítséget a rendhagyó tanórák iskolánk minden osztályában.
Első évfolyamon még nagyon kezdetleges a gyerekek ismerete a pénzről és a takarékoskodásról, ezért hasznos tevékenység keretében kicsit egyszerű feladatokkal igyekeztünk a tanulók pénzügyi ismereteit megalapozni. Egy mese közös feldolgozásának a segítségével beszélgettek a pénz fontosságáról, keletkezéséről és a gyűjtögetéséről. A gyerekek aranyos történetekkel tarkították az órát, lelkesen dolgoztak a csoportfeladatokon és együtt tanulságos következtetéseket vontunk le a spórolás, takarékoskodás gyakorlatban való megvalósítása érdekében.
Második és harmadik évfolyamon A tücsök és a hangya c. mesét dolgozták fel az Okosteremben a pályázaton elnyert Bookrsuli program felhasználásával. Majd a Gazdálkodj okosan! társasjáték segítségével, csoportokban játszva maguk is megtapasztalták a tudatos tervezés fontosságát.
Negyedik évfolyamosok a befektetésekről, a takarékosságról és a befektetésekről beszélgettek, majd az ehhez kapcsolódó feladatokat oldották meg csoportokban. Az óra célja legfőképpen a jövő iránti saját felelősség tudatosítása, a megtakarítási célok megismerése és a döntési készség fejlesztése volt. A négy testvér c. mese meghallgatása után csoportokban dolgoztak, ahol a mese szereplőinek tulajdonságait kellett meghatározni, mesebefejezést kellett írniuk, közmondások közül kellett kiválogatniuk a takarékossággal kapcsolatosakat. A foglalkozás végén levontuk a tanulságot, hogy a céljaink eléréséhez takarékoskodnunk kell és az összegyűjtött pénzt célszerű bankban kamatoztatni.
Angolnyelv-óra keretében a negyedikesek megismerkedhettek az angol pénzekkel, az elnevezésükkel, az átváltás szabályaival és a jelölésükkel. Így alkalmazhatták a számokat is 1-100-ig. Játékos formában az Okosteremben gyakorolhatták a tanult ismereteiket, kézbe foghattak “igazi” pénzeket is.

A felső tagozatosok témája a biztosítások és a digitális biztonság megteremtése volt.
Az 5-6. osztályosok a biztosítások fontosságáról cseréltek eszmét. Az előrelátás, előregondoskodás lehetőségeit vették számba: lakás-, balesetbiztosítás. Miért lehet rá szükség? A hétköznapi életben milyen veszélyek leselkednek ránk, milyen nem várt kiadások érhetnek minket, amivel nem számolunk. Mit lehet ilyenkor tenni, milyen segítségek jöhetnek szóba. A tanulóknak nagyon tetszett a ppt prezentáció, jó gondolatébresztő volt. Nagyon megmozgatta a fantáziájukat, jó meglátásaik voltak, sokan hoztak otthoni példákat, akár bekövetkezett nem várt eseményekről, akár az előre gondoskodásról, hogy a családok milyen módon gondoskodnak magukról.
A 7-8. osztályosok a digitális biztonság kérdéseivel foglalkoztak, amely digitalizálódó korunkban egyre fontosabb téma. Szóba került a bankkártyánk adatainak védelme, a virtuális kártyák használata és előnyei, a biometrikus azonosítás lehetőségei. Néztek élő kibertérképet, amely a hackertámadásokat mutatja és elemzi. Megtanulták, hogy lehet igazán erős jelszót létrehozni, és mire kell odafigyelni, hogy ne kerüljünk adathalászok hálójába.
Örömmel tapasztaltuk, hogy ebben a tanévben is nagy sikere volt a programsorozatnak. Célunk, hogy a következő tanévekben is tovább folytassuk a gyerekek gazdasági, pénzügyi szemléletének formálását a programban való aktív és gyakorlatorientált részvétellel.

A kommentárok nem engedélyezettek.