Tesi-suli

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

Tájékoztatás a digitális oktatás-nevelés munkarendjéről

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Amint azt a korábbi tájékoztató levelemben is írtam, 2020. 03.16-tól tantermen kívüli digitális oktatás-nevelés valósul meg az intézményünkben a Kormány határozatnak megfelelve. Ez nem rendkívüli szünet, hanem új munkarend szerinti tanítási nap.

A tanulók tanulmányi előrehaladása ellenőrzésének, rendszeres beszámoltatásának, értékelésének alkalmazható formáiról, gyakoriságáról, az évfolyam tanulmányi követelményei teljesítéséről nevelőtestületünk kidolgozta az új munkarendhez igazodó eljárásrendet.

A pedagógusok online küldik ki a feladatokat, a diákok online válaszolnak, tehát megvalósul a tanítás-tanulás folyamata.

A projektfeladatok, gyakorló feladatok, házi feladatok, linkek, stb. kiadása a KRÉTA Házi feladatok menüpontján keresztül és az e-Ügyintézés – Üzenetküldés funkció segítségével történik.

A tanítók, tanárok kiküldik a tananyag feldolgozását segítő feladatokat, amit a gyerekeknek a megadott határidőig el kell végezniük és vissza kell küldeniük. Ezt a pedagógusok értékelik, az érdemjegyeket beírják a KRÉTA Értékelés menüpontba. A visszaküldési határidő betartása kötelező érvényű.

Nevelőtestületünk úgy döntött, az egyszerűbb és hatékonyabb munkavégzés érdekében, hogy a feladatokat tömbösítve küldjük ki, és megadunk egy ajánlást gyerekek napi tanulási időbeosztását illetően.

Tömbösítés

Heti 1 tanórában tartott tantárgy esetében Kéthetente egyszer
Heti 2-3 tanórában tartott tantárgy esetében Heti egyszer
Heti 4-5 tanórában tartott tantárgy esetében Heti háromszor
Heti ötnél több tanórában tartott tantárgy esetében Heti négyszer

 

Tanulásra vonatkozó napirend ajánlás

9.00-11.00 és 14.00-16.00 óráig a KRÉTA felületen a feladatok érkezése, megtekintése, a kapott tananyag feldolgozása, a feladatok megoldása, elkészítése ajánlott, ill. esetleges konzultáció a pedagógussal.

Kedves Gyerekek! A tanulás mellett mozogjatok is egy kicsit, olvassatok, játsszatok, és jusson időtök segíteni a családnak, vegyetek részt a házi munkában is!

Kérem a kedves szülőket, figyeljenek arra, hogy a gyerekek elkészítsék és visszaküldjék a megadott időpontig a feladatokat.

Köszönöm az eddigi együttműködésüket és bízom abban, hogy közös munkával a továbbiakban is megoldjuk az új helyzetekből adódó feladatainkat.

Jó munkát kívánok mindenkinek!

Üdvözlettel:

Miskolczi Erzsébet

intézményvezető

A kommentárok nem engedélyezettek.