Tesi-suli

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

Harmadik alkalommal viselhetjük az Energiatudatos Iskola védjegyet

2021.október 27-én a 10 éves Virtuális Erőmű Program XII. Parlamenti Díjátadó Gáláján ünnepélyes keretek között vehette át Miskolczi Erzsébet intézményvezető az Energiatudatos
Iskola címet dr. Szili Katalintól, az NFFT elnökétől és dr. Molnár Ferenctől, a VEP tulajdonosától.
A kitüntető címet a köztársasági elnök által fővédnökölt, az Országgyűlés Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsa által védnökölt, a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. által működtetett Virtuális Erőmű Program energiahatékonysági kiválósági pályázatának keretein belül kapta meg intézményünk.
2019 februárjában pályáztunk először az Energiatudatos iskola címre, majd 2020-ban, és most, 2021-ben. Mind a három alkalommal elnyertünk ezt a megtisztelő címet.
Az energiatudatosságra nevelés szorosan összefügg a környezeti neveléssel, fenntarthatósággal, fogyasztótudatossággal. Pályázatunkban elsődleges célunknak tartottuk a gyerekek, felnőttek (pedagógusok, alkalmazottak, szülők) ez irányú szemléletformálását.
Azt gondoljuk, hogy szemléletet csak úgy lehet eredményesen formálni, ha minden tantárgyban és minden iskolán kívüli programban törekszünk arra, hogy diákjaink ne elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem egységes egészként lássák a természetet, s benne az embert. Megtanítjuk őket arra, hogy a természetben tapasztalt jelenségek okait keressék, kutassák a köztük lévő összefüggéseket. Így válhatnak majd tudatos környezetvédővé, természetet féltő, óvó felnőttekké.
Munkánk az iskolai élet minden területére kiterjed. Sokféle programot, tevékenységet szervezünk diákjainknak, felhívva figyelmüket a saját felelősségükre, kihasználva személyes
érintettségüket is.
A tevékenységek hatására a gyerekek nyitottabbá, fogékonyabbakká váltak a klímavédelem, a fenntarthatóság, az energiagazdálkodás iránt. Ez nagyon fontos, hisz a jövő generációk léte és életminősége ugyanis nagyban függ attól, hogy képesek vagyunk-e átalakítani a világról, a környezetünkről és életünkről alkotott szemléletünket, lényeges, hogy gyermekeink felelősen
gondolkodjanak, cselekedjenek, felderítsék a főbb környezeti problémákat, s megoldást keressenek rájuk. Pályázatunkban a folyamatos vállalások mellett az új vállalásaink is ezt a célt szolgálják. Bízunk a sikeres megvalósításban.
Büszkék vagyunk arra, hogy résztvevői lehetünk a Virtuális Erőmű Programnak, amely Kelet-Közép Európa piacvezető, Európai Bizottsági díjas, ENSZ és EU-s jógyakorlat fenntarthatósági mintaprojektje, valamint hazánk 2. legnagyobb erőműve.
Miskolczi Erzsébet
intézményvezető

A kommentárok nem engedélyezettek.