Tesi-suli

Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola

KIRÁLYI HÉT – KIRÁLYHÉT! az Újpesti Bene Ferenc Általános Iskolában

Iskolánkban hagyomány a minden év tavaszán megrendezésre kerülő, változatos témákat felölelő projekthetek szervezése. Ebben az évben immár tizenötödik alkalommal került sor egy új téma megközelítésére. Idei témahetünk a reneszánsz világához, ill. Mátyás király alakjához kapcsolódott.

A téma, a projekt új, de a programsornak vannak tradicionális elemei: elhagyjuk a hagyományos osztálykeretet, vegyes életkorú csoportokat alkotunk annak érdekében, hogy egyfelől még jobban megismerjük egymást, másfelől pedig erősítsük az együttműködés fontosságát.

A választott tematika egyes területei nem voltak ismeretlenek a gyerekek számára, hisz „Ki ne hallotta volna valaha az igazságos Mátyás hírét?” Ezen a vonalon a feladat diákjaink tudásának elmélyítése, illetve a meglévő ismereteknek egy szélesebb, átfogóbb struktúrába történő beillesztése lehetett. Az volt a célunk, hogy minél több oldalról, és minél mélyebben közelítsük meg a témát.

A reneszánsz csodálatos világa sok feltáratlan területet rejt a gyerekek számára. Ezért volt különösen fontos, hogy a projekt időkeretei – hagyományainknak megfelelően – meghaladják az egy hetet. A gyerekek előzetes feladatok formájában közelítették meg, fedezték fel a reneszánsz legfontosabb gondolatait, ismerkedtek a reneszánsz művészetekkel, Mátyás cselekedeteivel, gondolkodásával. Megszerzett tudásukat változatos formákban tették közzé: készült tabló, ppt. Sokan jutottak el a Széchényi könyvtár Corvina-kiállítására, ill. a Nemzeti Múzeumba.

Óriási örömünkre szolgált, hogy meghirdetett képzőművészeti és irodalmi pályázatunkra több mint kétszáz pályamű érkezett tankerületünk iskoláiból. A téma különösen a diákok képi fantáziáját mozgatta meg: csodálatos, egyedi alkotások születtek.

Pedagógusaink alsó és felső tagozaton egyaránt változatos tematikájú foglalkozásokat szerveztek annak érdekében, hogy a reneszánsz világának minél szélesebb palettáját mutassuk meg a gyerekeknek. Így részesei lehettek a nagy földrajzi felfedezéseknek, készíthettek langallót, részt vehettek a Bene-kódexírók műhelyének munkájában, felfedezhettek reneszánsz titkokat, írhattak krónikát, részt vehettek lovagi tornán.

A hét során mindannyian jártunk a Mátyás-templomban és a Történeti Múzeumban, ismerkedtünk a Várnegyed utcáival.

Érdekes és izgalmas napot töltöttünk Tatán, a tatai várban, ahol interaktív foglalkozásokon, tapasztalati úton megközelítve ismerkedtünk a várak életével.

Meghívott előadóink csillagászati bemutatót tartottak, megismertették a gyerekeket a kor betegségeivel, vagy éppen reneszánsz táncot tanítottak.

Rendkívül színes, változatos zenei programot kínált a hét: Járt nálunk a Figemadár citeraegyüttes, Laczó András és Végh Krisztina operanagykövet, akik művészetük eszközeivel mutatták be a kort.

Megelevenedett a reneszánsz udvar, láthattunk solymász-bemutatót, íjászkodhattunk, állatokkal ismerkedtünk és zsonglőrök varázsoltak el minket. Remek szórakozás volt.

Egy királyi hét elképzelhetetlen király és trónterem nélkül. A Bene tróntermében állíthattuk ki Foltán László és Janek György jóvoltából az általuk gondozott Mátyás-pajzsot és a Mátyás-kálváriát, valamint a zászlókat.

A trónteremben ez alkalommal mindannyian királlyá válhattunk egy pillanatra: a király és a királynő itt magára ölthette a palástot és a koronát, kipróbálhatta a trónszéket.

Tudjuk jól, királynak lenni nem könnyű dolog. Joggal merülhet fel a kérdés: ki lehet a király? Ki az igazi király? Nem véletlenül választottuk projekthetünk mottójának a következő gondolatot:

„Igazi király akkor is viseli a koronát, ha nincs a fején, a valódi korona a lélekben   van, a másik csak külsőség.” (Louis de Saint-Marché)

Ez a gondolat kísérjen bennünket az elkövetkező időben! Olyan kérdés ez, amelyet projekthetünk lezárásaképpen alaposan megvitatunk még a gyerekekkel.

 

A kommentárok nem engedélyezettek.